Alexia Echevarria Net Worth $30 million

Alexia Echevarria | Born: 3 May 1967 (age 50), Cuba | Spouse: Herman Echevarria (m. 2004–2016) | TV shows: The Real Housewives of Miami | Children: Frankie Rosello, Peter Rosello